Ιστοσελίδα επαγγελματικής παρουσίας για τον Πανελλήνια Ένωση Σύνδεσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.
Για την σχεδίαση επιλέχτηκαν τα αισθητικά χαρακτηριστικά της προηγούμενης ιστοσελίδας και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη μας.
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των χιλιάδων άρθρων από το παλιό σύστημα στο νέο, ενώ αναπτύχθηκε λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία ετικετών σε κάθε άρθρο.
Η ανάπτυξη του κώδικα βασίστηκε στο πολύ επιτυχημένο DRUPAL CMS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  • Responsive Web Design
  • Web Development
  • Dynamic
  • AJAX
  • Layer Navigationartiapix portfolio