διέδωσε αυτήν την σελίδα!

Τα ιδρυτικά μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη της Artiapix είναι επαγγελματίες της πληροφορικής που ασχολούνται με τον προγραμματισμό και την σχεδίαση τα τελευταία 15 χρόνια. Επίσης υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες στο δημιουργικό, τεχνικό και προωθητικό κομμάτι όμως ο κύριος όγκος εργασίας διεκπεραιώνετε από τους ιδρυτές. Έτσι ελέγχουμε και διασφαλίζουμε τα υψηλά standar που θέτουμε για να μπορούμε και εμείς μαζί με τον πελάτη μας να είμαστε περήφανοι για το έργο μας.

     Η πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές γραφείου και η υλοποίηση ιστοσελίδων είναι κομμάτι της πολύπλευρης ενασχόλησης μας με τον χώρο των υπολογιστών. Η τεχνική εμπειρία δεκαετιών στο χώρο του System Administrator είναι το άλλο κομμάτι που αγαπάει η artiapix. Η δημιουργική έκφραση με μουσική και σχέδιο καθώς και η αναζήτηση βιβλίων προγραμματισμού, η παρακολούθηση σεμιναρίων, και τέλος η παρακoλούθηση video σχετικά με τις νέες τεχνικές προγραμματισμού ειναι το τελευταίο κομμάτι που συμπληρώνει kαι υποστηρίζει τα υπόλοιπα. Η Γενικότερη προσπάθεια μας είναι να βρισκόμαστε κοντά στις εξελίξεις στην βιομηχανία του λογισμικού.

     Δεν εργαζόμαστε Κυριακές. Εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις. Δεν αφήνουμε τους πελάτες μας στα δύσκολα ποτέ μόνους. Μας αρέσει να σκεπτόμαστε έξω από τα τετριμμένα και εκτιμούμε την πρωτοτυπία.

 

 

Η Μέθοδος

Ανάλυση δεδομένων

     1. Έρευνα και καταγραφή δεδομένων και φιλοσοφίας
     2. Ανάλυση και Ταξινόμηση πληροφορίας
     3. Καθορισμών τεχνικών στόχων

 

Σχεδιασμός

     1. Τοποθέτηση δεδομένων σε πλαίσια (σκίτσο)
     2. Έγκριση πελάτη και κλείσιμο συμφωνίας
     3. Σχεδιασμός θέματος
     4. Δοκιμές του θέματος από το κοινό
     5. Εξέλιξη θέματος και επανάληψη δοκιμής

 

Ανάπτυξη

    1. Επιλογή βέλτιστης τεχνολογίας για το έργο με βάση το κόστος ανάπτυξης, διατήρησης και επεκτασιμότητας
    2. Προγραμματισμός κώδικα
    3. Δοκιμές χρηστικότητας και προσβασιμότητας από το κοινό
    4. Εξέλιξη σελίδας και επανάληψη δοκιμής

 

Υποστήριξη

    - Συμβουλευτικές υπηρεσίες
    - Ανανέωση περιεχομένου
    - Έρευνα ανταγωνισμού
    - Εκμάθηση και λειτουργία της σελίδας στον χώρο σας είτε μέσω skype